Despre Noi
Asociația Șaguniști pentru Șaguniști a fost înființată în 2013, cu scopul de a promova culturale și susținere a drepturilor și intereselor sociale, și profesionale ale foștilor și actualilor elevi și profesori ai Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov, precum și ale membrilor săi.
Ne propunem promovarea imaginii Colegiului Național Andrei Șaguna prin manifestări culturale, sportive și sociale, organizarea de acțiuni umanitare, acordarea de burse de merit și sociale actualilor elevi, înlesnirea comunicării între actualele elevi sau elevi ai Colegiului.